Statut

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe
"Żyć Godnie" w Zalutyniu
Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego "Żyć Godnie" z siedzibą w Zalutyniu