Cele i misja

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe
"Żyć Godnie" w Zalutyniu
Cele i Misja Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Żyć Godnie” w Zalutyniu

Misja:

Dbamy o poprawę jakości życia i edukacji osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, poszanowanie ich praw, godności i równości w społeczeństwie. Wspieramy rodziny osób z niepełnosprawnością oraz inicjatywy społeczności lokalnej.

Celami Stowarzyszenia są:

  • działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną,
  • prowadzenie działań w kierunku aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną w życiu społecznym,
  • wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną,
  • podejmowanie działań z zakresu edukacji, oświaty i wychowania osób z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną,
  • wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi,
  • promowanie i wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej,
  • udzielanie pomocy we wszystkich możliwych formach, osobom z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną oraz społeczności wiejskiej.