Zarząd i władze

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe
"Żyć Godnie" w Zalutyniu
Zarząd i władze

Zarząd:

Prezes Stowarzyszenia– Urszula Grabarczyk

Zastępca Prezesa– Dorota Dobrowolska

Sekretarz– Agnieszka Lewkowicz

Skarbnik– Joanna Kulawczuk

Członek Zarządu– Rafał Musiał

Komisja Rewizyjna:

1. Tomasz Albin Skoczeń

2. Tomasz Suwalski

3. Łukasz Wiśniewski

Członkami Stowarzyszenia są nauczyciele, pracownicy i rodzice uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu.