Spotkania sportowe, artystyczne i kulturoznawcze w SOSW w Zalutyniu

Dzięki programowi Aktywna Lubelszczyzna Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Żyć Godnie” otrzymało grant w wysokości 6000 złotych! Nasz projekt nosi tytuł „Spotkania sportowe, artystyczne i kulturoznawcze w SOS-W w Zalutyniu”. Realizatorem projektu jest grupa nieformalna realizująca projekt pod patronatem Stowarzyszenia. Grupę tę tworzą nauczyciele Ośrodka. Uczniowie SOSW w Zalutyniu bardzo chętnie uczestniczyli w proponowanych działaniach. W ramach projektu odbyły się: plener malarski „Barwy Jesieni” z wystawą poplenerową w Urzędzie Gminy Piszczac, Festiwal Piosenki Wesołej oraz Festyn sportowo-rekreacyjny, a także wycieczki do Leśnej Podlaskiej i Alpakalandu w Ogrodnikach. Projekt realizowany był w październiku i listopadzie 2021 roku.

Nasze pozostałe akcje

Podsumowanie projektu
We wrześniu 2020 r. została zakończona rewitalizacja otoczenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu. Pracownicy obsługi odnowili domek ze zjeżdżalnią i zbudowali mostek na oczku wodnym. Obok placu zabaw powstała siłownia zewnętrzna.
Stowarzyszenie systematycznie wspiera hipoterapię prowadzoną w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zalutyniu, zapewniając koniom opiekę lekarza weterynarii i kowala oraz odpowiednie pożywienie. Finansujemy także zakup potrzebnego sprzętu (kantary, ogłowie, itp.).
Chwileczkę...