„Moje miejsce na Ziemi” – Eko-Mural w Zalutyniu

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe „Żyć Godnie” w Zalutyniu otrzymało grant przyznany przez Fundację ORLEN w wysokości 10 000 zł, w ramach programu „Moje miejsce na Ziemi” edycja IV. Projekt realizowany był od października 2021 r. do 30.06.2022 r.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym powstał piękny mural, związany z hipoterapią prowadzoną na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu. Autorem i wykonawcą muralu jest znany w środowisku artystycznym – Marcin Mrowicki z Oleśnicy. W ramach projektu artysta przeprowadził również warsztaty dla uczniów placówki, podczas których mogli oni samodzielnie doświadczyć, jak to jest malować na ścianie. Dopełnieniem muralu jest piękne otoczenie Ośrodka, które tworzy park oraz roślinność własnoręcznie nasadzona i pielęgnowana przez uczniów. Ekologiczna kompozycja jest dopełnieniem Ścieżki edukacyjno – rekreacyjnej z parkiem linowym, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie muralu. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli, uczniów i społeczności lokalnej powstało otwarte dla wszystkich klimatyczne miejsce, zachęcające do aktywnego wypoczynku i otwarcia się na bogactwo okolicznej przyrody.

Nasze pozostałe akcje

Podsumowanie projektu
We wrześniu 2020 r. została zakończona rewitalizacja otoczenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu. Pracownicy obsługi odnowili domek ze zjeżdżalnią i zbudowali mostek na oczku wodnym. Obok placu zabaw powstała siłownia zewnętrzna.
Stowarzyszenie systematycznie wspiera hipoterapię prowadzoną w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zalutyniu, zapewniając koniom opiekę lekarza weterynarii i kowala oraz odpowiednie pożywienie. Finansujemy także zakup potrzebnego sprzętu (kantary, ogłowie, itp.).
Chwileczkę...