Kurtyna w górę – teraz my!

Od września do 27 października realizowany był projekt, który wsparła Aktywna Lubelszczyzna. Wartość projektu to 5000 zł.

Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną, rozwój artystycznych zainteresowań, zdolności i samodzielności wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu, umożliwienie podopiecznym Ośrodka udziału w różnych formach życia społecznego i kulturalnego. Projekt realizowany był przy współpracy studentów Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. W murach tej Uczelni odbył się spektakl, podczas którego aktorami byli wychowankowie SOSW w Zalutyniu.

Nasze pozostałe akcje

Podsumowanie projektu
We wrześniu 2020 r. została zakończona rewitalizacja otoczenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu. Pracownicy obsługi odnowili domek ze zjeżdżalnią i zbudowali mostek na oczku wodnym. Obok placu zabaw powstała siłownia zewnętrzna.
Stowarzyszenie systematycznie wspiera hipoterapię prowadzoną w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zalutyniu, zapewniając koniom opiekę lekarza weterynarii i kowala oraz odpowiednie pożywienie. Finansujemy także zakup potrzebnego sprzętu (kantary, ogłowie, itp.).
Chwileczkę...